Napędy do bram przemysłowych - segmentowych

Napęd do bram przemysłowych z centralą pracującą w trybie "dead man" (540) lub w trybie pracy automatycznej i półautomatycznej (540 BPR i 541)

(kliknij prawym przyciskiem myszy i "zapisz plik")